Mgr. Ota Zeman, znalecké posudky (odhady)

Podklady pro ocenění

  • výpis z katastru nemovitostí (jinak také LV - list vlastnictví)
  • snímek z pozemkové mapy nebo geometrický plán
  • nabývací titul, tj. smlouva či doklad, na základě které jste se stali vlastníky (kupní smlouva, darovací, zápis o dědictví apod.)
  • starší znalecký posudek (pokud existuje)
  • vhodné jsou i další doklady pro vypracování posudku (stavební dokumentace, náčrty, doklady o kolaudaci nebo stáří budovy apod.)

Veškeré nutné doklady lze získat na příslušném katastrálním úřadě. V Ústí nad Labem je v Krásném Březně naproti pivovaru u společenského domu Corso. Po dohodě můžu zajistit sám.

zpět    tisk    vpřed

Copyright © 1998 - 2020, LR Design Studio.
Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.